Palvelukuvaus ja käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen julkaisija on Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskuksen avointen Internet-sivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen sivuilla vierailemista.

Tekijänoikeudet

Näiden Internet-sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Huoltovarmuuskeskukselle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Huoltovarmuuskeskuksen erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Vastuun rajoitukset

Näillä Internet-sivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Huoltovarmuuskeskuskusta sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Huoltovarmuuskeskus ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta eikä muista riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina sivuston käyttäjä.

Internet-sivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, laskurit ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Huoltovarmuuskeskus vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Huoltovarmuuskeskuksen palveluihin. Huoltovarmuuskeskus ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Huoltovarmuuskeskus ei vastaa Internet-sivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.

Huoltovarmuuskeskus ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden Internet-sivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Vastuu annetuista tiedoista

Sivujen käyttäjä vastaa Internet-sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Tietojen tallentaminen

Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus tallentaa ja analysoida Internet-sivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Huoltovarmuuskeskus voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Huoltovarmuuskeskus ei luovuta näitä tietoja eteenpäin. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Kerättyjä tietoja ovat kellonaika, käyttäjän IP-osoite, vieraillut sivut, käytetty selain sekä mahdollinen verkkosivun osoite, josta käyttäjä on siirtynyt Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivulle.

Sivustollamme käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneeseen sijoitettavia tekstitiedostoja, joiden avulla sivuston käyttöä voidaan seurata. Niiden avulla keräämme sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja kehittääksemme sivustomme laatua ja sisältöjä. Halutessasi voit kieltää evästeiden käytön selainasetuksista. Evästetoiminnon poiskytkeminen on mahdollista useimmissa selaimissa. Esimerkiksi Internet Explorer –selaimessa sen voi tehdä Työkalut-painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset: Suojaus. Selainasetuksissa voi myös sallia evästeet vain pyynnöstä tai poistamalla ne selainistunnon sulkemisen yhteydessä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Muut ehdot

Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus muuttaa Internet-sivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Huoltovarmuuskeskuksella on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.