Tehtävämme

Mitä Mediapooli tekee?

Mediapooli ylläpitää mediatoimialan tilannekuvaa ja tuottaa huoltovarmuustyötä tukevia selvityksiä. Pooli järjestää poolikokouksia, harjoituksia, koulutuksia ja seminaareja.

 

Kenelle Mediapooli on tarkoitettu?

Mediapooli on tarkoitettu yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisille media-alan toimijoille. Moniin Mediapoolin koulutuksiin voivat osallistua kaikki huoltovarmuudesta kiinnostuneet media-alan tai huoltovarmuuden ammattilaiset.

 

Miten Mediapoolin toiminta on organisoitu?

Mediapooli on osa Huoltovarmuusorganisaatiota. Hallinnollisesti poolitoimisto toimii osana Medialiittoa. Mediapoolilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Santtu Elsinen Alma Mediasta. Lisäksi poolilla on kolme asiantuntijaryhmää: graafisen viestinnän ryhmä, sähköisen viestinnän ryhmä ja tiedonvälityksen turvaaminen.

Lisätietoja Huoltovarmuusorganisaatiosta Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta.

Lisätietoja Medialiitosta liiton sivuilta.

 

Ketkä Mediapoolissa työskentelevät?

Mediapoolin toimistossa työskentelee kaksi henkilöä. Poolin sihteerinä toimii valmiuspäällikkö Tero Koskinen. Poolin tutkimus- ja analyysitoiminnasta vastaa erikoistutkija Senni Jyrkiäinen.

 

Kuka Mediapoolia johtaa?

Mediapoolin puheenjohtajana toimii Santtu Elsinen Alma Mediasta.

Poolin puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Lisäksi Huoltovarmuuskeskus ohjaa kaikkia pooleja huoltovarmuusasioissa.

 

Mihin pooleja tarvitaan?

Huoltovarmuuskriittisten alojen yritykset osallistuvat poolien järjestämään koulutukseen ja suunnittelutyöhön sekä varautuvat poolin antamien ohjeiden mukaan. Lisätietoja poolien tehtävistä Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta.

Huoltovarmuuskuva

 

Kuka poolit rahoittaa?

Poolit rahoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen huoltovarmuusrahastosta. Lisää tietoa rahastosta Huoltovarmuuskeskuksen sivuilta.