Somevaikuttajakyselyn tulokset 2023

Inna-Pirjetta Lahti ottaa valokuvaa kännykällä

PING Helsinki toteutti Mediapoolin toimeksiannosta somevaikuttajakyselyn, jossa selvitettiin muun muassa somevaikuttajien suhdetta lähdekritiikkiin, tekoälyyn, virheelliseen tietoon ja vaikuttamisyrityksiin. Kyselyyn vastasi 80 suomalaista somevaikuttajaa.

Aiemmin vastaavat kyselyt on toteutettu vuonna 2018 ja vuonna 2021. Seuraava seurantakysely toteutetaan vuonna 2025.