Informaatiovaikuttaminen paikallismediassa 2023 – Kooste selvityksen tuloksista

Kuvituskuva

Mediapooli toteutti kesäkuussa 2023 yhteistyössä Innolink Researchin kanssa selvityksen informaatiovaikuttamisesta paikallismediassa. Selvityksessä ei pyritty ainoastaan keräämään havaintoja vaikuttamisyritysten määrästä ja laadusta, vaan myös kartoittamaan, mitä informaatiovaikuttamisen mekanismit voivat olla paikallismedioiden kontekstissa.

Tavoitteena oli muodostaa kuvaa sellaisesta paikallismediaan kohdistuvasta informaatiovaikuttamisesta, jolla pyritään vaikuttamaan tiedonvälityksen sisältöä koskeviin päätöksiin tai ohjaamaan, estämään tai rajoittamaan tiedonvälitystä. Lisäksi selvitettiin aihetta koskevaa ymmärrystä paikallismediassa sekä mahdollisia koulutus- ja tukitarpeita. Ulkoisina asiantuntijoina toimivat Jyväskylän yliopiston journalistiikan professori Mikko Villi sekä informaatiovaikuttamiseen perehtynyt kolumnisti, tietokirjailija Janne Riiheläinen.

Selvityksen kohderyhmää olivat paikallis- ja kaupunkilehtien ja paikallisradioiden päätoimittajat sekä YLEn aluetoimitusten päälliköt. Puhelinhaastatteluissa ja sähköisessä tiedonkeruussa vastaajilta tiedusteltiin, mitä informaatiovaikuttaminen heidän mielestään tarkoittaa, onko heihin tai työyhteisöön kohdistunut vaikuttamisyrityksiä ja jos on, niin kenen tai minkä taholta. Lisäksiä vastaajia pyydettiin heidän näkymstään informaatiovaikuttamisen paikallismedian journalistiselle toiminnalle aiheuttamista riskeistä tai uhista, informaatiovaikuttamisen kanavista sekä heidän varautumiskeinojaan informaatiovaikuttamiseen.

Selvityksen tulokset esitteli paikallismedian edustajille tutkimuskonsultti Ilkka Tiensuu (Innolink) osana Suuria Lehtipäiviä Helsingissä 17.11.2023. Selvityksen johtopäätöksenä todettiin muun muassa, että yleistilanne paikallismedioissa on tällä hetkellä hyvä, mutta varautumiseen on silti syytä. Paikallismediaan kohdistuva informaatiovaikuttaminen rajautuu valtaosin paikalliselle tasolle, ja vastaajat kokivat olevansa tietoisia informaatiovaikuttamisen mekanismeista sekä varautuneensa niihin. Positiivisen kokonaistuloksen ylläpitäminen kuitenkin edellyttää aiheeseen liittyviä ajantasaisia koulutuksia ja disinformaatiokentän tilannekuvan seuraamista.